MÁY ÉP CAO TẦNG QH- 8GTYJ

MÁY ÉP CAO TẦNG QH- 8GTYJ

Mã sản phẩm: QH- 8GTYJ

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

<div>
C&ocirc;ng suất : 8 Kw.</div>
<div>
Điện &aacute;p : AC220/380V50HZ</div>
<div>
Tần suất l&agrave;m việc : 27.12MHZ</div>
<div>
Đầu v&agrave;o nguồn : 16KVA</div>
<div>
&Aacute;p suất tối đa : 1,2T</div>
<div>
Khoảng c&aacute;ch tr&ecirc;n v&agrave; dưới : 170mm<span style="white-space: pre;"> </span></div>
<div>
Khoảng c&aacute;ch hoạt động : 60mm</div>
<div>
&nbsp; &nbsp;K&iacute;ch thước b&agrave;n l&agrave;m việc : 350*680mm&nbsp;</div>
<div>
&nbsp; &nbsp;Phương ph&aacute;p hoạt động: B&agrave;n đạp/ thủy lực</div>
<div>
<img alt="" src="/uploads/images/mectang1.jpg" style="width: 428px; height: 381px;" /></div>
 

Quay lại

Sản phẩm tương tự